Om klubben

MG Car Club Danish Centre er stiftet 5. december 1954 og er tilknyttet den engelske moderklub MG Car Club, som blev stiftet i 1930. Danish Centre er for alle med interesse i MG. Vi er medlem af Motorhistorisk Samråd og er DASU-klub, hvilket betyder at du kan købe DASU-licens som medlem af MG Car Club Danish Centre.

Klubben  kører på frivillig og ulønnet basis, hvorfor alle hænder er mere end velkomne. Skulle du have forslag til aktiviteter vi kunne lave i klubben eller ønsker du at give en hånd med i planlægningen eller afviklingen af et arrangement, er du meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen (se kontaktpersoner).

Jo flere der i større eller mindre grad ønsker at deltage – desto bedre klub får vi alle.

Klubmøder

Der bliver afholdt klubmøde hver måned forskellige steder øst for Storebælt.

Første tirsdag i måneden er det Nærum, som afholder lokalmøde. Om vinteren mødes vi primært i det store mødelokale i Sommer Automobil Museum, Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum. Om sommeren er vi udendørs på køreture og besøg rundt omkring.

Anden tirsdag i måneden afholder Sydsjælland og Lolland-Falster lokalmøde. Om vinteren er vi ofte på skolen i Dalby, mens vi om sommeren er udendørs med køreture og besøg.

Den tredje tirsdag i måneden afholder Vestsjælland  lokalmøde. Både sommer og vinter holder vi møde ‘ude i byen’, så vi er sikker på at opleve noget nyt hver gang.

Du har som medlem således mulighed for at deltage i op til tre lokalmøder om måneden, hvis du har lyst. Ikke-medlemmer er velkommen til at møde op til klubmøde og se om vores klub og møder er noget for dem. Der er altid mulighed for at få gode råd af  “gamle” medlemmer, hvis man overvejer køb af en MG.

Orienteringsløb og manøvreprøver

Hvert år afholdes 3 orienteringsløb og 2-3 manøvreprøver, som tæller til klubmesterskabet. Orienteringsløbene kan også køres som picnic-tur, hvor man får ruten udleveret og kan trille afsted i eget tempo.

Manøvreprøver køres altid på lukkede baneanlæg. Her kan du teste dine evner og din bils køreegenskaber under sikre forhold. Der kræves éndags-DASU licens og brug af styrthjelm. Læs mere om orienteringsløb og manøvreprøver under Klubmesterskab.

Vil du køre rigtig race i din MG, så kan du gennem klubben erhverve banelicens mv. Klubbens kontaktperson for DASU finder du under Kontakt.

Fællesture, pigeture, værkstedskurser

Udover de mange tirsdags-klubmøder, orienteringsløb og manøvreprøver, afholder klubben som regel en årlig søndagstur hvor vi ender ved en seværdighed som skal udforskes nærmere. Vi deltager med klubstand og glade medlemmer til arrangementer som Gavnø Classic og Copenhagen Historic Grand Prix mv. Vi deltager i velgørenheds-arrangementer med vore biler som f.eks. kørsel med cancerramte børn. Der afholdes en årlig weekendtur med overnatning et sted i eller nær Danmark. Den årlige pigetur, hvor mændene bliver hjemme, er en stor succes.

Hold øje med kalenderen, hvor alle møder og arrangementer annonceres. Vi vil næsten garantere dig, at din kalender kan fyldes op med klubarrangementer. Du bestemmer selv, hvor meget du vil deltage i, når du har betalt klubkontingent, og en stor del af arrangementerne er faktisk betalt via dit kontingent.

Medlemsblad

Medlemsbladet udkommer 8 gange årligt: Læs mere her.

Persondataforordningen/GDPR

MG Car Club Danish Centres behandling af personoplysninger er  omfattet af databeskyttelsesretten. Udtrykket “behandling” bruges som en samlet betegnelse for alle former for håndtering af personoplysninger, f.eks. registrering, opbevaring, systematisering og videregivelse. Vores behandling af personoplysninger vil eksempelvis være registrering af vores medlemmer og deres køretøjer.

Vores registrering af oplysninger om medlemmerne er omfattet af databeskyttelsesretten. Det er Datatilsynets opfattelse, at en forening kan registrere almindelige oplysninger som f.eks. indmeldelsesdato og identifikationsoplysninger, evt. tillids- eller hvervsposter m.m.  samt oplysninger af mere speciel karakter, i vores tilfælde information om medlemmers MG biler.

Datatilsynets praksis skelnes mellem to situationer:
Videregivelse af medlemslister i foreningsblade m.v. kan som udgangspunkt ske uden den enkeltes (medlemmets) samtykke under forudsætning af, at bladet kun distribueres til medlemmer.
Derimod kræver videregivelse i form af offentliggørelse på internettet det enkelte medlems samtykke. Offentliggørelse af en oplysning om en persons medlemskab kræver det enkelte medlems samtykke.

Datatilsynet ligestiller i sin praksis lukkede sider på internettet med et foreningsblad m.v. under forudsætning af, at det f.eks. ved hjælp af password eller lignende sikres, at kun medlemmer har adgang til den pågældende side.
kilde: https://www.datatilsynet.dk/emner/foreninger/

hentet 28.05.2018


Knap klubbens historie


Knap klubbens formænd


Knap fortjenstpokalen


Knap forårets MG


Knap MGs historie

For alle med interesse i MG-biler, nye som gamle