Reglementer

3 reglementer som du skal kende

Klubmesterskabet består af mindst to manøvreprøver og mindst tre orienteringsløb.

Klubmesterskabsreglementet indeholder regler for deltagelse, klasseinddeling, pointgivning, præmiering, mærkeklasse-inddeling og protester. Reglementet er senest revideret i 2019.
Hent Klubmesterskabsreglementet her.

Manøvreprøver
Manøvreprøver afholdes i henhold til Reglement for Baneløb, som kan hentes her. Reglementet er senest revideret i 2016.
Hvordan en dag på banen spænder af, kan du læse om her.

Orienteringsløb
Orienteringsløbsreglementet gældende fra sæsonen 2019 kan hentes her.

O-lob

For alle med interesse i MG-biler, nye som gamle